Parapent Biplaça Complet

100.00

 

L'activitat de parapent biplaça inclou:

  •  Transport del passatger fins l'enlairament.

 

  • Durada del vol entre 15 i 20 minuts. 

 

  • Repetició del vol en el cas que, per manca de condicions atmosfèriques, s'hagi de realitzar un vol de descens directe a l'aterratge

 

  • Les fotos en vol.

 

  • Assegurança de l'activitat i assegurança pel passatger.

 

 
*Totes les nostres activitats estan cobertes per una assegurança segons Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el Medi Natural a Catalunya.