Biplaces

 
El preu del vol és de 100 € incloent:
 
 
  •  Transport del passatger fins l'enlairament.
 
 
  •  Durada del vol entre 15 i 20 minuts.
 
 
  • Repetició del vol en el cas que, per manca de condicions atmosfèriques, s'hagi de realitzar un vol de descens directe a l'aterratge

 

 
  •  Les fotos en vol.
 
 
  •  Assegurança de l'activitat i assegurança pel passatger.
 
 
 
 
*Totes les nostres activitats estan cobertes per una assegurança segons Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el Medi Natural a Catalunya.